Decanen: aanmelden voor uitbesteden aan VAVO Lyceum

U kunt als decaan uw leerlingen aanmelden. Bij het VAVO Lyceum volgen leerlingen een voltijd-opleidingen of gaan ze op voor deelcertificaten.*

Leerlingen kunnen bij het VAVO Lyceum terecht als zij een diploma of deelcertificaat willen halen voor vmbo-tl, havo en vwo. Zij volgen alleen de vakken die zij nodig hebben voor de vervolgopleiding of diploma. Afhankelijk van de vooropleiding en wensen voor de toekomst, bieden wij een opleidingstraject aan dat het beste bij de leerling past. Is uw leerling (bijna) 18 en toe aan een volwassen benadering? Durft hij of zij zelf verantwoordelijk te zijn voor de resultaten? Is de leerling bereid hard te werken om het diploma te halen? Dan is het VAVO Lyceum iets voor uw leerling!

Het VAVO Lyceum heeft een locatie in Utrecht en in Amersfoort. Met vragen kunt u terecht bij de medewerkers van een van onze locaties

Informatie voor leerlingen en decanen uit het voorgezet onderwijs: 
Bestand Decaneninformatie uitbestede leerlingen 2017 2018.docx

Bestand Uitbestedingsprocedure en contactpersonen 2017 2018.docx

Bestand Leerlingeninformatie 2017-2018.docx
 

  • *De schakelopleidingen voor anderstaligen voor schooljaar 2017-2018 zitten vol. 
  • *Steeds meer hbo-opleidingen en universiteiten willen op 1 september het diploma van hun nieuwe studenten zien. Het VAVO Lyceum heeft daarom besloten het ‘’1 oktobertraject’’ niet meer aan te bieden. In dit traject konden leerlingen door het halen van een vak zonder CE in de maand september hun havo- of vwo-diploma halen en daarmee nog in hetzelfde schooljaar doorstromen naar het HO of WO. Met een programma in de maand september is dat doel nu niet meer haalbaar. Daarom stopt het VAVO Lyceum met dit traject.