Vakken aanbod

Het VAVO Lyceum heeft een groot aanbod vakken. De vakken die worden aangeboden hangen af van de opleiding en de locatie.

Aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, management en organisatie, natuurkunde, Nederlands, Nederlands als tweede taal (NT2), Oriëntatie op de Nederlandse samenleving, Oriëntatie op studie en beroep, profielwerkstuk, scheikunde, rekenen , wiskunde A, B, C, D , natuur-scheikunde 1 en maatschappijkunde en tekenen.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: