Vakken aanbod

Het VAVO Lyceum heeft een groot aanbod vakken. De vakken die worden aangeboden hangen af van de opleiding en de locatie.

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Filosofie
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijwetenschappen
 • Bedrijfseconomie
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op studie en beroep
 • Profielwerkstuk
 • Scheikunde
 • Rekenen
 • Wiskunde A, B, C, D
 • Natuur-scheikunde 1
 • Maatschappijkunde
 • Tekenen.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: