Kosten VAVO Lyceum

Kosten

De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt. Bij een voltijdopleiding betaal je een vast tarief per jaar. Het lesgeld wordt wettelijk vastgesteld door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en jaarlijks aangepast. Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen. 

De kosten voor de voltijd (vanaf 23 lesuren) opleiding zijn € 1449,- voor schooljaar 2024-2025. Voor deeltijd geldt, dat je per lesuur betaalt. Eén lesuur kost € 38,40 per jaar. De meeste vakken kennen 4 lesuren, dat betekent dus €153,60 per schooljaar. 

Tegemoetkoming kosten

Voor de studenten van het VAVO Lyceum zijn er verschillende regelingen voor tegemoetkoming in de kosten: kijk ook op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Studenten van VAVO Lyceum (en dus ook van de schakelopleiding mbo en ho) komen niet in aanmerking voor studiefinanciering en reisproducten, maar voor de Tegemoetkoming Scholieren 18+.

Reiskosten

Vanaf het nieuwe schooljaar krijgen VAVO studenten een reiskostenvergoeding. Vanaf 10 km OV worden de reiskosten vergoed op basis van OV (2de klas). Je kunt je reiskosten declareren als je op school bent geweest voor lessen of toetsen. Je krijgt dan achteraf de kosten vergoed. Je kunt maximaal de kosten van een trajectkaart terugkrijgen. Hoe dat precies gaat, hoor je aan het begin van het schooljaar.

Kinderbijslag en kindgebonden budget (uitbesteed door voortgezet onderwijs)

Ben je jonger dan 18 jaar en volg je via het voortgezet onderwijs een voltijdopleiding aan het VAVO Lyceum of studeer je voor je startkwalificatie, dan hebben je ouders recht op kinderbijslag. De kinderbijdrage wordt dan hoger. Meer informatie

Tegemoetkoming scholieren (voltijd VAVO Lyceum en uitbestede voltijd en deeltijd voortgezet onderwijs)

Ben je ouder dan 18 jaar en volg je een voltijdopleiding aan het VAVO Lyceum of ga je enkele vakken van het voortgezet onderwijs overdoen (uitbesteed door voortgezet onderwijs) dan heb je recht op Tegemoetkoming Scholieren. Je kunt het hele schooljaar hiervoor een aanvraag doen, het liefst drie maanden voor je 18e verjaardag.  Meer informatie

Tegemoetkoming deeltijders (deeltijd VAVO Lyceum)

Als je een vmbo-tl, havo- of vwo-deeltijdopleiding volgt en je hebt geen recht op een tegemoetkoming scholieren, dan kun je bij de DUO een tegemoetkoming deeltijders aanvragen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en een voltijdopleiding vmbo-tl, havo of vwo volgt. Meer informatie

Belastingaftrek (deeltijd VAVO Lyceum)

Wanneer je belastingplichtig bent en je komt voor geen van de andere regelingen in aanmerking, kun je misschien voor de studiekosten wel in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Informatie over jouw situatie

Voor informatie over jouw specifieke situatie verwijzen we je naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Ben je jonger dan 18 jaar en volg je via het voortgezet onderwijs een voltijdopleiding aan het VAVO Lyceum of studeer je voor je startkwalificatie, dan hebben je ouders recht op kinderbijslag. De kinderbijdrage wordt dan hoger. Meer informatie

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: