Aanmelden VAVO LYCEUM

 

De aanmeldprocedure in drie stappen

Vanaf woensdag 17 maart 2021 kan je je aanmelden voor een VAVO-opleiding. Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2021 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

 1. Aanmelden
  Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze.
 2. Intakegesprek
  Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Indien de coronamaatregelen nog van kracht zijn wordt dit op afstand gevoerd (telefonisch of via de computer).  
 3. Plaatsing
  Als je vóór de zomervakantie het intakegesprek hebt gehad, krijg je plaatsingsgarantie als je aan de instroomeisen voldoet.

  De opleidingen starten ieder jaar na de zomervakantie op de locaties in Utrecht en Amersfoort.

Toelating

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
Ben je jonger? Dan kun je bij ons beginnen als je middelbare school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of Hoger Onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets. Deze wordt afgenomen in april of mei.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: