Aanmelden VAVO LYCEUM

Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2023 minimaal 18 jaar bent.
Donderdag 9 maart 2023 gaat de aanmelding open.

De aanmeldprocedure heeft drie stappen:

  1. Aanmelden
    Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze
  2. Intakegesprek
    Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. 
  3. Plaatsing
    Je hebt plaatsingsgarantie als je je uiterlijk op zondag 9 juli 2023  hebt aangemeld en uiterlijk 14  juli op gesprek bent geweest. Je kunt je na 17 juli wel gewoon nog aanmelden. Het intakegesprek vindt dan na de zomervakantie plaats. We kijken in het gesprek of je aan de instroomeisen voldoet en welke instroommogelijkheden er zijn.

Toelating

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je bij ons beginnen als jouw school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met de decaan van jouw school. Zit je niet meer op het voorgezet onderwijs en ben je 17 jaar, neem dan voor je aanmelding contact op met de intakecoördinator van Utrecht of Amersfoort.  Zij kunnen je dan helpen met de aanmelding via de site.

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of hoger onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: