Aanmelden VAVO LYCEUM

De aanmeldprocedure bestaat uit 3 stappen:

  1. Aanmelden
    Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze. 
  2. Intakegesprek
    Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. 
  3. Plaatsing en toelating
    We kijken in het gesprek of je aan de instroomeisen voldoet, welke instroommogelijkheden er zijn en of er nog plaats is.

Je kunt je aanmelden als je op 1 oktober 2024 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je bij ons beginnen als jouw school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met de decaan van jouw school. Zit je niet meer op het voorgezet onderwijs en ben je 17 jaar, neem dan voor je aanmelding contact op met de intakecoördinator van Utrecht of Amersfoort.  Zij kunnen je dan helpen met de aanmelding via de site.

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of hoger onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: