Aanmelden VAVO LYCEUM

Je kunt je vanaf vrijdag 18 maart 2022 weer aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Je kunt je  inschrijven als je op 1 oktober 2022 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

De aanmeldprocedure heeft drie stappen

  1. Aanmelden
    Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze. NB dit kan pas op vrijdag 18 maart 2022
  2. Intakegesprek
    Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Indien de coronamaatregelen nog van kracht zijn wordt dit op afstand gevoerd (telefonisch of via de computer).  
  3. Plaatsing
    Als je vóór de zomervakantie het intakegesprek hebt gehad, krijg je plaatsingsgarantie als je aan de instroomeisen voldoet.

Toelating

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je bij ons beginnen als je middelbare school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of hoger onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets. In het nieuwe schooljaar wordt deze afgenomen in april of mei 2022.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: