Aanmelden VAVO LYCEUM

Je kunt je nog steeds aanmelden! 
Heb je je via de website aangemeld? Dan krijg je via de mail een uitnodiging voor een intakegesprek na de zomervakantie. Vanaf 24 augustus zijn er weer intakegesprekken.

Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2021 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

De aanmeldprocedure heeft drie stappen

  1. Aanmelden
    Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze.
  2. Intakegesprek
    Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Indien de coronamaatregelen nog van kracht zijn wordt dit op afstand gevoerd (telefonisch of via de computer).  
  3. Plaatsing
    Als je vóór de zomervakantie het intakegesprek hebt gehad (uiterlijk 20 juli), krijg je plaatsingsgarantie als je aan de instroomeisen voldoet.

Je hebt plaatsingsgarantie als je je uiterlijk op 16 juli 2021 via website hebt aangemeld voor 12 uur. Het intakegesprek vindt op 16, 19 of 20 juli plaats. Je krijgt hier via de mail bericht over. 
Meld je je na 16 juli aan? Dan vindt het intakegesprek na de zomervakantie plaats (vanaf 24 augustus). We kijken dan of je aan de instroomeisen voldoet en welke instroommogelijkheden er nog zijn. 

De opleidingen starten ieder jaar na de zomervakantie op de locaties in Utrecht en Amersfoort.

Toelating

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je bij ons beginnen als je middelbare school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of hoger onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets. Deze wordt afgenomen in april of mei.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: