Aanmelden VAVO LYCEUM

 

De aanmeldprocedure in drie stappen

 1. Aanmelden
  Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze.
 2. Intakegesprek
  Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. Indien de coronamaatregelen nog van kracht zijn wordt dit op afstand gevoerd (telefonisch of via de computer).  
 3. Plaatsing
  Als je vóór de zomervakantie het intakegesprek hebt gehad, krijg je plaatsingsgarantie als je aan de instroomeisen voldoet.

  Je kunt je in de zomervakantie gewoon digitaal aanmelden. Je krijgt dan na 17 augustus van ons bericht en een uitnodiging voor een intakegesprek. We geven geen plaatsingsgarantie maar misschien zijn er toch mogelijkheden om nog te starten met je opleiding, als je aan de instroomeisen voldoet.Bij de havo schakel opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en gaat inschrijving op volgorde van aanmelding.

De opleidingen starten ieder jaar na de zomervakantie op de locaties in Utrecht en Amersfoort.

Toelating

Aanmelden voor een opleiding aan het VAVO Lyceum is mogelijk vanaf januari van het studiejaar dat je wilt beginnen en je 18 jaar bent. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
Ben je jonger? Dan kun je bij ons beginnen als je middelbare school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of Hoger Onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets. Deze wordt afgenomen in april of mei 2020.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: