Aanmelden VAVO LYCEUM

Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2022 minimaal 18 jaar bent.
Let op: helaas hebben we voor schooljaar 2022-2023 geen ruimte meer voor nieuwe studenten. Dinsdag 14 maart 2023 gaat de aanmelding weer open.

De aanmeldprocedure heeft drie stappen:

  1. Aanmelden
    Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze
  2. Intakegesprek
    Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek. 
  3. Plaatsing
    Je hebt plaatsingsgarantie als je je uiterlijk op 17 juli 2022 hebt aangemeld. Je kunt je na 17 juli wel gewoon nog aanmelden. Het intakegesprek vindt dan na de zomervakantie plaats. We kijken in het gesprek of je aan de instroomeisen voldoet en welke instroommogelijkheden er zijn.

Toelating

Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan.  

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of hoger onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets.

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: