Aanmelden VAVO LYCEUM

Voor schooljaar 2019/2020 kun je vanaf maandag 25 februari aanmelden. 

De aanmeldprocedure in drie stappen

 1. Aanmelden
  Je meldt je digitaal aan via de aanmeldknop bij de opleiding van je keuze.
 2. Intakegesprek
  Je ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek.
 3. Plaatsing
  Als je je uiterlijk op 4 juli aanmeldt en vóór de zomervakantie het intakegesprek hebt gehad, krijg je plaatsingsgarantie als je aan de instroom eisen voldoet.
  Bij de havo schakel opleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en gaat inschrijving op volgorde van aanmelding.

De opleidingen starten ieder jaar na de zomervakantie op de locaties in Utrecht en Amersfoort.

Toelating

Aanmelden voor een opleiding aan het VAVO Lyceum is mogelijk vanaf januari van het studiejaar dat je wilt beginnen en je 18 jaar bent. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
Ben je jonger? Dan kun je bij ons beginnen als je middelbare school je aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

Na de aanmelding voor de schakelopleidingen mbo of Hoger Onderwijs voor anderstaligen ontvang je een uitnodiging voor de verplichte intaketoets, waarin het taalniveau wordt getest. Deze wordt afgenomen in mei.

 

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: