Opleidingen: diploma's & certificaten VAVO Lyceum

Bij het VAVO Lyceum volg je de vakken (deelcertificaten) die je nodig hebt om je diploma te halen. Het is ook mogelijk om een volledig vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma te halen. Afhankelijk van je vooropleiding en jouw wensen voor de toekomst, kun je het opleidingstraject kiezen dat het beste bij jou past:

Deelcertificaat havo, deelcertificaat vwo en deelcertificaat vmbo-tl

Havo-, vmbo-tl- en vwo-deelcertificaten haal je in Utrecht en Amersfoort. Hieronder vind je ons aanbod. Per locatie kan het aanbod verschillen. Bekijk de opleidingskaarten om te zien of jouw vak op jouw voorkeurslocatie wordt aangeboden. Kies je voor enkele vakken, dan ben je een deeltijdstudent.

Vwo certificaten
Aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, natuurkunde, Nederlands, profielwerkstuk, scheikunde, tekenen, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D en tekenen.

Havo certificaten
Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, bedrijfseconomie, natuurkunde, Nederlands, profielwerkstuk, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde D en tekenen.

Vmbo-tl certificaten
Aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijkunde, natuur- en scheikunde 1, Nederlands, sectorwerkstuk, tekenen en wiskunde.

Voltijd opleidingstrajecten VAVO Lyceum

Als voltijdstudent volg je alle vakken om een volledig diploma te behalen. We spreken bijvoorbeeld van een eenjarig havo traject als iemand in een jaar een havo-diploma kan halen. Als voltijdstudent ga je dan elke dag naar school. Je kunt ook een tweejarig traject volgen, bijvoorbeeld als je al een vmbo-tl-student bent en een havo-diploma wilt halen, dan volg je eerst de havo-schakelopleiding en daarna de havo-eenjarige opleiding. Je doet dan twee jaar over een opleiding.

Dit zijn onze opleidingen:

Schakelopleiding anderstaligen met NT2 (Nederlands als tweede taal)

Als je met een buitenlands diploma wilt doorstuderen in Nederland, kun je de schakelopleiding hoger onderwijs volgen of de schakelopleiding mbo. Dit is een eenjarige opleiding met een volledig vakkenpakket. Deels verplichte vakken, deels keuzevakken.

Erkende diploma's

De diploma’s en certificaten van het VAVO Lyceum zijn evenveel waard als die van het reguliere voortgezet onderwijs (voor jongeren). Na het VAVO Lyceum kun je doorstromen naar een van onze mbo-opleidingen. Je kunt, afhankelijk van je behaalde diploma, er ook voor kiezen een hbo- of universitaire opleiding te volgen bij een van de hogescholen of universiteiten.

 

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: