Vwo eenjarig

VAVO

Is dit iets voor mij?

Ben je toe aan een volwassen benadering? Voel je je niet thuis op je huidige school of ben je gezakt voor je vwo-examen? Of heb je een vwo-diploma, maar niet het juiste profiel? Dan is het VAVO Lyceum iets voor jou!

Wat houdt de opleiding in?

Een vwo-opleiding bij het VAVO Lyceum bereidt je goed voor op een universitaire studie. Je kunt bij ons een volledig vwo-diploma of deelcertificaten halen.

Dit studiejaar nog starten?

Dit studiejaar nog starten?

In het kort

Opleiding

VAVO

Duur

1 jaar

Start

Eind augustus 2020

Wat leer je?

We houden rekening met wat je al eerder geleerd hebt. Je kunt kiezen voor een volledig pakket, maar je kunt ook een aantal vakken volgen en certificaten halen. Bekijk hieronder het aanbod van de vakken op onze locaties.

VAVO Lyceum in Amersfoort
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Duits, economie,  filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, management & organisatie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, wiskunde D en profielwerkstuk. 

VAVO Lyceum in Utrecht
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, tekenen en profielwerkstuk. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Algemeen
Op het VAVO Lyceum krijg je alle examenstof in één jaar aangeboden. De lessen worden voornamelijk overdag gegeven. Als voltijdleerling volg je alle vakken om een volledig vwo-diploma te behalen.

Als deeltijdleerling volg je alleen de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding of diploma. Voor het behalen van deze vakken krijg je deelcertificaten.

Vakdocenten geven klassikaal les en bereiden je voor op het examen. In oktober/november krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je aanwezigheid, inzet en resultaten. Meestal krijg je te horen dat je examen kunt gaan doen. Als blijkt dat het vwo toch niet haalbaar is, dan zoeken we samen naar een opleiding die beter bij je past. Elk schooljaar heeft drie toetsweken en in mei zijn de landelijke Centrale Examens.

Studiebelasting
Hoeveel tijd je aan je huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel van je voorkennis af. Heb je al eens examen in een vak gedaan? Reken dan op zo'n 2,5 uur huiswerk per vak per week. Bij een nieuw vak mag je het dubbele rekenen. Bij wiskunde B kun je op 8 uur per week rekenen, ook als je al eens examen gedaan hebt. 

Na je opleiding

Met je vwo-diploma kun je doorstuderen op het hbo of wo.

Vooropleiding

Je kunt je aanmelden als je op 1 oktober 2020 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

De onderstaande toelatingseisen gelden voor leerlingen ouder dan 18 jaar. Als je jonger bent gelden er andere toelatingseisen. In alle gevallen beslist de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent.

Volledig pakket
Je kunt de eenjarige vwo-opleiding met een volledig pakket volgen als je niet van profiel verandert en:

  • in het bezit bent van een havo-diploma met gemiddeld een 7,0 voor de examenvakken. Bij de profielen C&M en E&M moet bovendien wiskunde A en Duits of Frans in het pakket zitten;
  • of een overgangsbewijs naar vwo 6 hebt;
  • of gezakt bent voor het vwo examen op alle CE-vakken en niet eerder bent blijven zitten op het vwo.

*Voor een aantal vakken gelden aanvullende minimumeisen

Deelpakket
Je kunt de eenjarige vwo-opleiding met een deelpakket volgen wanneer je:

  • een havo-diploma hebt of havo-certificaten voor de gewenste vakken;
  • of maximaal een keer bent blijven zitten in 5 vwo
  • of gezakt bent voor het vwo-examen;;
  • of een aantal certificaten wilt halen;
  • of je bent in bezit van een vwo diploma en wilt herprofileren;
  • gezondheidsproblemen hebt en een overgangsbewijs hebt naar 5 vwo

*Voor een aantal vakken gelden aanvullende minimumeisen

Om een aantal certificaten te halen moet je voldoende basiskennis hebben. Door te sprokkelen haal je na twee of drie jaar een volledig diploma.

M&O ook komend schooljaar nog te volgen. Ben je gezakt voor Management & Organisatie dan is het bij ons ook komend schooljaar nog mogelijk om het vak alsnog te halen.

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke leerling een trajectbegeleider en na elke toetsperiode bespreek je met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken. 

Kosten opleiding

Bij een voltijdopleiding betaal je € 1.202,- lesgeld aan DUO. De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt.

Het tarief per lesuur is € 31,60,- voor een schooljaar. Bijvoorbeeld: je gaat vier vakken volgen en de meeste vakken hebben vier lesuren per week. Je betaalt dan 16 x € 31,60= € 505,60 aan het VAVO Lyceum voor een heel jaar. Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen.

Vragen?

Heb je vragen over jouw mogelijkheden bij ons VAVO Lyceum? Bel dan met 030 754 2000 of stuur een email naar vavoutrecht@rocmn.nl of vavoamersfoort@rocmn.nl 

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: