Vmbo-tl eenjarig

  • Niveau
  • VAVO

Is dit iets voor mij?

Ben je toe aan een volwassen benadering? Voel je je niet thuis op je huidige school? Of ben je gezakt voor je examen of mis je nog een aantal deelcertificaten? Dan is deze opleiding iets voor jou!

Wat houdt de opleiding in?

Een vmbo-tl-opleiding bij het VAVO Lyceum bereidt je goed voor op het mbo niveau 4 of op de havo. Je kunt bij ons een volledig vmbo-tl-diploma of deelcertificaten halen.

In het kort

Opleiding

VAVO

Duur

1 jaar

Start

Eind augustus 2021

Wat leer je?

We houden rekening met wat je al eerder geleerd hebt. Je kunt kiezen voor een volledig pakket, maar je kunt ook een aantal vakken volgen en certificaten halen. Bekijk hieronder het aanbod van de vakken op onze locaties.

VAVO Lyceum in Amersfoort
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijkunde, natuur- en scheikunde 1, wiskunde en profielwerkstuk.

VAVO Lyceum in Utrecht
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijkunde, natuur- en scheikunde 1*, tekenen, wiskunde en profielwerkstuk. 

*Wordt alleen aangeboden bij voldoende aanmeldingen. Geef daarom altijd een extra vak op als tweede keus. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Algemeen - Op het VAVO Lyceum krijg je alle examenstof in één jaar aangeboden. Als voltijdstudent volg je alle vakken om een volledig vmbo-tl-diploma te behalen.

Als deeltijdstudent volg je alleen de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding of diploma. Voor het behalen van deze vakken krijg je deelcertificaten.

Vakdocenten geven klassikaal les en bereiden je voor op het examen. Zij helpen je bij de voorbereiding op het examen. In oktober/november krijg je een studieadvies. Hierbij wordt gekeken naar je aanwezigheid, inzet en resultaten. Als blijkt dat de vmbo-tl niet haalbaar is, gaan we samen op zoek naar een opleiding die beter bij je past. Elk schooljaar heeft vier toetsweken en in mei zijn de landelijke Centrale Examens.

Studiebelasting - Hoeveel tijd je aan je huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel van je voorkennis af. Reken op gemiddeld op 1,5 uur huiswerk per vak per week.

Na je opleiding

Met je vmbo-tl-diploma kun je verder leren op het mbo niveau 4 of naar de havo.

Vooropleiding

Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2022 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. Zit je niet meer op het voorgezet onderwijs en ben je 17 jaar, neem dan voor je aanmelding contact op met de intakecoördinator van Utrecht of Amersfoort.  Zij kunnen je dan helpen met de aanmelding via de site.

Als je jonger bent gelden er andere toelatingseisen. In alle gevallen beslist de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent.

Volledig pakket
Je kunt de eenjarige vmbo-tl-opleiding met een volledig pakket volgen wanneer je:

  • een overgangsbewijs hebt naar het vierde jaar van het vmbo-tl of vmbo-gl
  • of bent blijven zitten in klas 3 van het vmbo-tl of vmbo-gl (je krijgt een toelatingstest om te beoordelen of je het aankunt)
  • of een diploma vmbo-kader met gemiddeld een 7,0 en een duidelijke doorstroomwens naar niveau 4 hebt (je krijgt een toelatingstest om te beoordelen of je het aankunt)

Deelpakket
Je kunt de eenjarige vmbo-tl-opleiding met een deelpakket volgen wanneer je:

  • gezakt bent voor het examen vmbo-tl of vmbo-gl
  • of een aantal certificaten wilt halen*

*Dit laatste kan alleen als je een vmbo-gl of vmbo-tl-diploma hebt. 

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke student een trajectbegeleider en na elke toetsperiode bespreek je met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken. 

Kosten opleiding

De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt. Bij een voltijdopleiding betaal je een vast tarief per jaar. Het lesgeld wordt wettelijk vastgesteld door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en jaarlijks aangepast (het tarief voor schooljaar 22-23 is nog niet bekend). Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen.

Vragen?

Heb je vragen over jouw mogelijkheden bij ons VAVO Lyceum? Bel dan met 030 754 2000 of stuur een email naar vavoutrecht@rocmn.nl of vavoamersfoort@rocmn.nl 

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: