Schakelopleiding MBO

VAVO

Is dit iets voor mij?

Heb je een opleiding in het het buitenland gevolgd, en wil je verder studeren in Nederland? Dan is de Schakelopleiding Mbo misschien wel iets voor je.

Wat houdt de opleiding in?

Met de Schakelopleiding Mbo kun je in één jaar tijd doorstromen naar een mbo opleiding op niveau 3 of 4. Bij het VAVO Lyceum maak je een goede start!

In het kort

Opleiding

VAVO

Duur

1 jaar

Start

Eind augustus 2021

Wat leer je?

Deze opleiding maakt je vertrouwd met de Nederlandse manier van studeren. Je krijgt les in Nederlands (NT2), algemeen vormende vakken op vmbo-eindexamenniveau en enkele specifieke vakken gericht op je vervolgstudie. Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed onder de knie moet hebben voordat je met een studie op het mbo kunt beginnen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding besteedt veel aandacht aan Nederlands. Dit krijg je aangeboden als tweede taal (NT2) en sluit dit af met toetsen op F niveau. Je volgt altijd minimaal zeven vakken. De opleiding duurt een jaar en je komt elke dag naar school. Je sluit het jaar af met een eindtoets op vmbo kader niveau. Tijdens de opleiding krijg je de volgende vakken:

 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Engels
 • Wiskunde
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op studie en beroep
 • Biologie
 • Economie
 • En kies uit de volgende vakken: Natuurkunde/scheikunde 
  óf Aardrijkskunde/maatschappijwetenschappen

Vragen over de opleiding

Neem contact op met het VAVO Lyceum, tel. 0307542000 of met mevr. Marinka Pet, m.pet@rocmn.nl tel. 030 754 8153

Na je opleiding

Met de schakelopleiding mbo kun je in een jaar tijd doorstromen naar een mbo opleiding op niveau 3 of 4. ROC Midden Nederland heeft een groot aanbod mbo-opleidingen waar je dan terecht kunt.

Vooropleiding

Je kunt de Schakelopleiding mbo volgen als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Na de aanmelding bekijken we samen met jou of deze opleiding goed bij jou past. 

 • minimumleeftijd 16 jaar
 • vooropleiding in eigen land op minimaal vmbo-tl niveau
 • voldoende kennis van de Nederlandse taal: minimaal NT2 niveau A2
 • goede studievaardigheden
 • slagen voor de Schakel MO intaketoetsen Nederlands, Engels en wiskunde.
 • slagen voor de Schakel MO intaketoets natuurkunde als je een technische of medische vervolgopleiding wilt gaan doen.

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke leerling een trajectbegeleider. Je bespreekt regelmatig met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken.

Kosten opleiding

In Nederland moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en dagonderwijs volgt lesgeld betalen aan de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Bij een voltijdopleiding betaal je lesgeld aan DUO. Het lesgeld is voor het schooljaar 2021 - 2022: € 608,- Je kunt de tegemoetkoming scholieren 18+ aanvragen bij DUO, maar geen studiefinanciering. Dus ook geen studentenreisproduct (ov-kaart).

Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen. Het bedrag is afhankelijk van de vakken die je volgt, maar varieert rond € 400,-

Als je direct van de ISK komt, kun je ook uitbesteed worden via je decaan. Je hoeft dan niets te betalen.

Vragen?

Heb je vragen over jouw mogelijkheden bij ons VAVO Lyceum? Bel dan met 030 754 2000 of stuur een email naar vavoutrecht@rocmn.nl of vavoamersfoort@rocmn.nl 

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: