Schakelopleiding Hoger Onderwijs

Let op: deze opleiding voor schooljaar 2017-2018 zit vol. 

VAVO Lyceum

Inleiding 

Met de Schakelopleiding Hoger Onderwijs kun je in één jaar tijd doorstromen naar het hbo. Bij het VAVO Lyceum maak je een goede start!

Iets voor mij? 

Als je een opleiding in het buitenland hebt gevolgd, maar je wilt verder studeren in Nederland, dan is de Schakelopleiding Hoger Onderwijs misschien wel iets voor je. Deze opleiding maakt je vertrouwd met de Nederlandse manier van studeren. Het onderwijs in Nederland zit immers anders in elkaar dan je gewend bent.

Jouw opleiding

Hoe ziet de opleiding er uit? 

In de schakelopleiding krijg je heel veel Nederlands. Dit krijg je aangeboden als tweede taal (NT2). Je combineert dit met algemeen vormende vakken op havo-eindexamenniveau, en enkele specifieke vakken gericht op je vervolgstudie. De opleiding duurt een jaar. Elke dag ga je naar school. Daar volg je lessen. Je krijgt werk mee naar huis om daar te bestuderen. Je moet ook veel verslagen maken en presentaties houden. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed onder de knie moet hebben voordat je met een studie in het hbo kunt beginnen. Je maakt regelmatig een toets. Je sluit het jaar af met een eindtoets of een havo-deelexamen.

Wat leer je? 

Je krijgt Nederlands als tweede taal (NT2) en sluit dit af met het staatsexamen II. Daarnaast volg je de vakken Engels, wiskunde, rekenen VO3F, oriëntatie op de Nederlandse samenleving en oriëntatie op studie en beroep. Om je goed voor te bereiden op jouw specifieke vervolgstudie kies je nog drie extra vakken uit: scheikunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis, economie, management & organisatie of eventueel Frans. Je volgt dus altijd minimaal acht vakken.

Studiebegeleiding 

Op het VAVO Lyceum krijgt elke leerling een trajectbegeleider. Je bespreekt regelmatig met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken.

Afronding 
Bewijs van deelname
Na je opleiding 

Als je de Schakelopleiding Hoger Onderwijs goed afsluit, kun je toegelaten worden tot de Hogeschool Utrecht. Wij hebben een overeenkomst met Hogeschool Utrecht. Je kunt natuurlijk ook gaan studeren aan een andere hbo-instelling. Meestal moet je dan een toelatingsexamen doen.

Leslocatie(s) 
Kampereiland 6
3524 CZ Utrecht
(030) 754 20 00

In het kort

Kosten 

In Nederland moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en dagonderwijs volgt lesgeld betalen aan de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Het lesgeld bedraagt ongeveer € 1.137,- voor het schooljaar 2017-2018. Je kunt de tegemoetkoming scholieren 18+ aanvragen bij DUO. Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen. Het bedrag is afhankelijk van de vakken die je volgt, maar varieert van € 450,- tot € 700,-.

Crebo nr. 
05390
Duur 
1 jaar
Vooropleidingseisen 

Je kunt de Schakelopleiding Hoger Onderwijs volgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • minimumleeftijd 18 jaar
  • vooropleiding in eigen land op minimaal havo-niveau
  • voldoende kennis van de Nederlandse taal: minimaal NT2 niveau B1
  • goede studievaardigheden
  • slagen voor de Schakel HO intaketoetsen Nederlands, Engels en wiskunde
  • slagen voor de Schakel HO intaketoets natuurkunde als je een technische of medische vervolgpleiding wilt gaan doen.
Contact opleiding 

mevr. Marinka Pet
m.pet@rocmn.nl
(030) 754 81 53