Schakelopleiding Hoger Onderwijs

VAVO

Wat houdt de opleiding in?

Met de Schakelopleiding Hoger Onderwijs kun je in één jaar tijd doorstromen naar het hbo. Bij het VAVO Lyceum maak je een goede start!

Is dit iets voor mij?

Heb je een opleiding in het het buitenland gevolgd, en wil je verder studeren in Nederland? Dan is de Schakelopleiding Hoger Onderwijs misschien wel iets voor je.

Open dag 20 januari

Open dag 20 januari

In het kort

Leerweg

VAVO

Duur

1 jaar

Start

September 2018

Wat leer je?

Deze opleiding maakt je vertrouwd met de Nederlandse manier van studeren. Je krijgt les in Nederlands (NT2), algemeen vormende vakken op havo-eindexamenniveau en enkele specifieke vakken gericht op je vervolgstudie.

Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed onder de knie moet hebben voordat je met een studie op het hbo kunt beginnen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding besteedt veel aandacht aan Nederlands. Dit krijg je aangeboden als tweede taal (NT2). Je doet halverwege staatsexamen II en verhoogt je niveau daarna nog tot B2+

Je volgt altijd minimaal acht vakken. De opleiding duurt een jaar en je komt elke dag naar school. Je sluit het jaar af met een eindtoets of een havo-deelexamen.

Tijdens de opleiding krijg je de volgende vakken:

 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Engels
 • Rekenen
 • Wiskunde VO3F
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op studie en beroep


Om je goed voor te bereiden op jouw specifieke vervolgstudie kies je uit de lijst hieronder nog drie extra vakken:

 • Scheikunde
 • Natuurkunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Economie
 • Management & Organisatie
 • Frans

Vragen over opleiding
mevr. Marinka Pet, m.pet@rocmn.nl of (030) 754 81 53
 

Na je opleiding

Als je de Schakelopleiding Hoger Onderwijs goed afsluit, kun je toegelaten worden tot de Hogeschool Utrecht. Wij hebben een overeenkomst met Hogeschool Utrecht.

Je kunt natuurlijk ook gaan studeren aan een andere hbo-instelling. Meestal moet je dan een toelatingsexamen doen.

Vooropleiding

Je kunt de Schakelopleiding Hoger Onderwijs volgen als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Na de aanmelding bekijken we samen met jou of deze opleiding goed bij jou past. 

 • minimumleeftijd 18 jaar
 • vooropleiding in eigen land op minimaal havo-niveau
 • voldoende kennis van de Nederlandse taal: minimaal NT2 niveau B1
 • goede studievaardigheden
 • slagen voor de Schakel HO intaketoetsen Nederlands, Engels en wiskunde
 • slagen voor de Schakel HO intaketoets natuurkunde als je een technische of medische vervolgopleiding wilt gaan doen.

Kosten opleiding

In Nederland moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en dagonderwijs volgt lesgeld betalen aan de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Het lesgeld bedraagt ongeveer € 1.155,- voor het schooljaar 2018-2019.

Je kunt de tegemoetkoming scholieren 18+ aanvragen bij DUO. Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen. Het bedrag is afhankelijk van de vakken die je volgt, maar varieert van € 450,- tot € 700,-.

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke leerling een trajectbegeleider. Je bespreekt regelmatig met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: