Schakelopleiding Hoger Onderwijs

 • Niveau
 • VAVO

Is dit iets voor mij?

Heb je een opleiding in het het buitenland gevolgd, en wil je verder studeren in Nederland? Dan is de Schakelopleiding Hoger Onderwijs misschien wel iets voor jou.

Wat houdt de opleiding in?

Met de Schakelopleiding Hoger Onderwijs kun je in één jaar tijd doorstromen naar het hbo. Bij het VAVO Lyceum maak je een goede start!

In het kort

VAVO

Duur

1 jaar

Start

Eind augustus 2022

Wat leer je?

Deze opleiding maakt je vertrouwd met de Nederlandse manier van studeren. Je krijgt les in Nederlands (NT2), algemeen vormende vakken op havo-eindexamenniveau en enkele specifieke vakken gericht op je vervolgstudie. Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed onder de knie moet hebben voordat je met een studie op het hbo kunt beginnen.

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding besteedt veel aandacht aan Nederlands. Dit krijg je aangeboden als tweede taal (NT2). Je doet halverwege staatsexamen II en verhoogt je niveau daarna nog tot B2+. Je volgt altijd minimaal acht vakken. De opleiding duurt een jaar en je komt elke dag naar school. Je sluit het jaar af met een eindtoets of een havo-deelexamen. Tijdens de opleiding krijg je de volgende vakken:

 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Engels
 • Wiskunde VO3F
 • Oriëntatie op de Nederlandse samenleving
 • Oriëntatie op studie en beroep


Om je goed voor te bereiden op jouw specifieke vervolgstudie kies je uit de lijst hieronder nog twee extra vakken:

 • Scheikunde
 • Natuurkunde
 • Economie
 • Bedrijfseconomie
 • Frans

Vragen over opleiding
Neem contact op met het VAVO Lyceum tel. 0307542000 of met mevr. Marinka Pet, m.pet@rocmn.nl tel: 030 754 8153

Na je opleiding

Als je de Schakelopleiding Hoger Onderwijs goed afsluit, kun je toegelaten worden tot de Hogeschool Utrecht. Wij hebben een overeenkomst met Hogeschool Utrecht. Je kunt natuurlijk ook gaan studeren aan een andere hbo-instelling. Meestal moet je dan een toelatingsexamen doen.

Vooropleiding

Je kunt de Schakelopleiding Hoger Onderwijs volgen als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden. Na de aanmelding bekijken we samen met jou of deze opleiding goed bij jou past. 

 • vooropleiding in eigen land op minimaal havo-niveau
 • voldoende kennis van de Nederlandse taal: minimaal NT2 niveau B1
 • goede studievaardigheden
 • slagen voor de Schakel HO intaketoetsen Nederlands, Engels en wiskunde
 • slagen voor de Schakel HO intaketoets natuurkunde als je een technische of medische vervolgopleiding wilt gaan doen.

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke student een trajectbegeleider. Je bespreekt regelmatig met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken.

Kosten opleiding

De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt. Bij een voltijdopleiding betaal je een vast tarief per jaar. Het lesgeld wordt wettelijk vastgesteld door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en jaarlijks aangepast (het tarief voor schooljaar 22-23 is nog niet bekend). Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen.

Vragen?

Heb je vragen over jouw mogelijkheden bij ons VAVO Lyceum? Bel dan met 030 754 2000 of stuur een email naar vavoutrecht@rocmn.nl of vavoamersfoort@rocmn.nl 

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: