Havo Schakel

VAVO

Is dit iets voor mij?

Ben je toe aan een volwassen benadering? Voel je je niet thuis op je huidige school? Of heb je een mbo-diploma, maar wil je naar het hbo? Wil je graag veel begeleiding en structuur? Dan is de Havo Schakel iets voor jou!

Wat houdt de opleiding in?

De havo schakel is een voorbereidend jaar voor de eenjarige havo-opleiding. Je bent dus twee jaar bezig om je havo-diploma te halen.

In het kort

Opleiding

VAVO

Duur

1 jaar

Start

September 2019

Wat leer je?

Je kunt bij de havo-schakelopleiding op het VAVO Lyceum kiezen uit twee vakkenpakketten. 

A-pakket: voorbereiding op de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij
B-pakket: voorbereiding op de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Bekijk hieronder het aanbod van de vakken op onze locaties.

  • Amersfoort A-Pakket*

Nederlands, Engels, Rekenen VO3F, Aardrijkskunde, Biologie, Duits,  Economie,  Engels, Geschiedenis, Maatschappijleer,  Wiskunde A & Profielwerkstuk.

  • Utrecht A-Pakket

Nederlands, Engels, Rekenen VO3F, Aardrijkskunde,  Economie, Geschiedenis,  Maatschappijleer, Wiskunde A & Profielwerkstuk.

Keuze: Biologie of Tekenen. Duits of Frans.

  • Utrecht B-Pakket

Nederlands, Engels, Rekenen VO3F, Aardrijkskunde,  Biologie,   Maatschappijleer, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde B & Profielwerkstuk.

Keuze: Duits of Economie. 

Hoe ziet de opleiding eruit?

Algemeen - Je volgt negen vakken en gaat ongeveer vijf dagen per week naar school. Je krijgt klassikaal uitleg van vakdocenten en oefent de aangeboden stof door opdrachten te maken.

In oktober/november krijg je een studieadvies op basis van je aanwezigheid, inzet en resultaten. Meestal krijg je te horen dat je de opleiding kunt afmaken. Als blijkt dat de havo niet haalbaar is, zoeken we samen naar een opleiding die beter bij je past.

Studiebelasting - Hoeveel tijd je aan je huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel van je voorkennis af. Je mag rekenen op gemiddeld 1,5 uur huiswerk per vak per week. 

Na je opleiding

Na deze havo-schakelopleiding  kun je verder leren en naar de opleiding Havo Eenjarig gaan. Zo kun je je havo-diploma halen. Met dat diploma kun je dan  gaan studeren op het hbo.

Vooropleiding

Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2018 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan. 

De onderstaande toelatingseisen gelden voor leerlingen ouder dan 18 jaar. Als je jonger bent gelden er andere toelatingseisen. In alle gevallen beslist de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent. Je kunt de opleiding havo schakel op het VAVO Lyceum volgen wanneer je:

  • een overgangsbewijs hebt naar havo 4 of vwo 4
  • of in het bezit bent van een vmbo-tl of vmbo-gl-diploma en gemiddeld minimaal een 7,0 hebt. Als je geen onvoldoendes hebt en een gemiddelde tussen de 6,0 en 7,0 dan kun je een toelatingstest doen.

Kosten opleiding

Bij een voltijdopleiding betaal je € 1.155,- lesgeld aan DUO. De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt.

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke leerling een trajectbegeleider en na elke toetsperiode bespreek je met hem/haar hoe het gaat.

Vier keer per week heb je een begeleidingsuur. In dat uur werk je aan je huiswerk, onder begeleiding van de leerlingbegeleider, trajectbegeleider en docenten. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: