Havo Eenjarig

  • VAVO

Is dit iets voor mij?

Ben je toe aan een volwassen benadering? Voel je je niet thuis op je huidige school of ben je gezakt voor je havo-examen? Of heb je een havo-diploma, maar niet het juiste profiel? Dan is het VAVO Lyceum iets voor jou!

Wat houdt de opleiding in?

Een havo-opleiding bij het VAVO Lyceum bereidt je goed voor op een hbo-studie. Je kunt bij ons een volledig havo-diploma of deelcertificaten halen.

Open avond 15 juni

Open avond 15 juni

In het kort

Opleiding

VAVO

Duur

1 jaar

Start

Augustus 2023

Student aan het woord

Wat leer je?

We houden rekening met wat je al eerder geleerd hebt. Je kunt kiezen voor een volledig pakket, maar je kunt ook een aantal vakken volgen en certificaten halen. Bekijk hieronder het aanbod van de vakken op onze locaties.

Amersfoort
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, tekenen en profielwerkstuk.

Utrecht
Nederlands, Engels, aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, filosofie, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde D, tekenen en profielwerkstuk.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Algemeen - Op het VAVO Lyceum krijg je alle examenstof in één jaar aangeboden. Als voltijdstudent volg je alle vakken om een volledig havo-diploma te behalen.
Als deeltijdstudent volg je alleen de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding of diploma. Voor het behalen van deze vakken krijg je deelcertificaten.

Vakdocenten geven klassikaal les en bereiden je voor op het examen. Na elke toetsweek krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je aanwezigheid, inzet en resultaten. Elk schooljaar heeft drie toetsweken en in mei zijn de landelijke Centrale Examens. Meestal krijg je te horen dat je examen kunt gaan doen. Als blijkt dat de havo niet haalbaar is, zoeken we samen met jou naar een opleiding die beter bij je past.

Studiebelasting - Hoeveel tijd je aan je huiswerk moet besteden, hangt voor een groot deel van je voorkennis af. Heb je al eens examen in een vak gedaan? Reken op zo'n 2 uur huiswerk per vak per week. Bij een nieuw vak mag je het dubbele rekenen. Bij wiskunde moet je altijd op 5 uur per week rekenen, ook als je al eens examen gedaan hebt. 

Na je opleiding

Met je havo-diploma kun je doorstuderen op het hbo. Als je goede studieresultaten hebt kun je ook kiezen voor een vwo-opleiding.

Vooropleiding

De onderstaande toelatingseisen gelden voor leerlingen ouder dan 18 jaar. Als je jonger bent gelden er andere toelatingseisen. In alle gevallen beslist de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent.

Volledig pakket
Je kunt de eenjarige havo-opleiding met een volledig pakket volgen wanneer je:

  • een vmbo-tl diploma hebt met gemiddeld minimaal een 8,0 of;
  • een overgangsbewijs hebt naar klas 5 van havo of vwo, nog geen havo-examen hebt gedaan en niet van profiel verandert of;
  • gezakt bent voor havo op alle CE-vakken en niet eerder bent blijven zitten op havo.

*Voor een aantal vakken gelden aanvullende minimumeisen. 

Deelpakket
Je kunt de eenjarige havo-opleiding met een deelpakket volgen wanneer je:

  • een vmbo-tl diploma hebt met gemiddeld een 7,0 en relevante vakken én/of vmbo-tl certificaten voor de gewenste vakken hebt of;
  • bent blijven zitten in klas 1 t/m 4 van de havo of;
  • gezakt bent voor het havo- of vwo-examen of;
  • een aantal certificaten wilt behalen. Je moet wel voldoende basiskennis hebben of;
  • gezondheidsproblemen hebt en minimaal een overgangsbewijs hebt naar havo 5.

*Voor een aantal vakken gelden aanvullende minimumeisen. 

Studiebegeleiding

Op het VAVO Lyceum krijgt elke student een trajectbegeleider en na elke toetsperiode bespreek je met hem/haar hoe het gaat. Als je ergens tegenaan kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken. 

Kosten opleiding

De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt. Bij een voltijdopleiding betaal je een vast tarief per jaar. Het lesgeld wordt wettelijk vastgesteld door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en jaarlijks aangepast. Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen.

Het lesgeld voor een voltijdopleiding is € 1357- (volledig pakket). Voor deeltijd betaal je per vak. Een vak bestaat meestal uit vier lesuren per week. Een lesuur kost € 34,40. De kosten van de lessen voor één vak zijn dan 4 keer € 34,40. Dit is € 137,60 in totaal voor het hele schooljaar.

Vragen?

Heb je vragen over jouw mogelijkheden bij ons VAVO Lyceum? Bel dan met 030 754 2000 of stuur een email naar @email of @email 

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: