Geslaagd symposium Schakelopleiding Hoger Onderwijs!

Symposium Schakelopleiding Hoger Onderwijs

De Schakelopleiding Hoger Onderwijs is gericht op anderstalige studenten als voorbereiding op het hbo. Deze opleiding bestaat inmiddels 30 jaar en dit jubileum is gevierd met een symposium. Dit symposium "Switchen & Klimmen" heeft op donderdagmiddag 17 maart plaatsgevonden.

Er was voor de genodigden een afwisselend programma samengesteld met inbreng van socioloog keynote spreker: Illias El Hadioui. Met als onderwerp: "Hoe bereiken studenten met een migratieachtergrond het beste resultaat in hun onderwijsloopbaan en hoe klimmen ze op de sociale ladder in de Nederlandse maatschappij"

Schakel HO

Presentatie Illias El Hadioui

Illias El Hadioui is een Nederlandse socioloog. Hij is onderzoeker en docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam aan het Department of Psychology, Education and Child. Verder bekleedt El Hadioui diverse posities op het gebied van (stads)sociologie en onderwijs. El Hadioui is ontwikkelaar van de methode ‘De Transformatieve School’, over diversiteit en cultuurverandering in scholen. Zijn presentatie sloot aan bij actuele thema's zoals de huidige vluchtelingenproblematiek, factoren die van invloed zijn om succesvol te zijn in Nederland en het nieuwe inburgeringsbeleid (2022) waarbij een hogere norm voor het taalniveau speelt.

Illias el Hadioui

Ervaringen oud-studenten

Daarnaast was er een forum dat bestond uit vijf oud-studenten die in het verleden de Schakelopleiding hebben gevolgd . Deze forumleden deelden hun eigen persoonlijke ervaring en vertelden hoe zij hun leven in Nederland inmiddels succesvol hebben vormgegeven. Zo geeft Shoki les in Maastricht aan de faculteit Politicologie en werkt Lala nu als optometrist in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. 

Bekijk hieronder de video met de persoonlijke verhalen van deze oud-studenten.  Deze ervaringen dienen als stimulans voor de nieuwe studenten om hun toekomstige plannen en dromen te verwezenlijken.

Oud studenten

Bekijk hier de video van het Symposium

Heb je vragen?

Vraag het aan het VAVO Lyceum: